Document

Over muziekeducatie in het basisonderwijs.

Een publicatie van 'Muziek telt!'

In deze publicatie:

- Een onderzoek van IVA naar de stand van zaken rond muziekeducatie in het primair onderwijs.
- Een interview met de directeuren van zes muzikale scholen in heel Nederland over de manier waarop zij muziekles geïntegreerd hebben in het curriculum.
- Tineke van der Steen, leraar van het jaar 2009, en Marcel van Herpen, projectleider van het expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs Nederland, over hun visie op muziekonderwijs.