Document

The Lion Sleeps Tonight

Boomwacker-les

Dit is een les voor Boomwackers
1. Lied aanleren
2. Bodysounds toevoegen
3. Boomwackers begeleiding aanleren

1+2 combineren
1+2+3 combineren

Alle rechten voorbehouden