Organisatie

Ieder Kind Een Instrument (IKEI)

SKVR

Het project ‘Ieder Kind een Instrument’ (IKEI) van SKVR biedt kinderen van de basisschool de kans om een instrument te leren bespelen en samen muziek te maken. Het talent voor muziek wordt op school ontdekt en ontwikkeld en het enthousiasme groeit spelenderwijs.

Ieder Kind een Instrument

IKEI bestaat uit twee onderdelen: ‘Zingen in de Klas’ en ‘Ieder Kind een Instrument’. ‘Zingen in de klas’ zorgt voor een stimulans van het muziekonderwijs in de groepen 1 tot en met 4. In die groepen wordt wekelijks muziekles gegeven door een SKVR-docent, waarbij het zingen centraal staat. In groep 4 krijgen de kinderen wekelijks muziekles ter voorbereiding op de instrumentale les die het jaar daarop plaatsvindt.

Vanaf groep 5 start het onderdeel ‘Ieder Kind een Instrument’ (met uitzondering van de blazersklas, die om fysieke redenen in groep 6 start). De kinderen krijgen twee jaar lang instrumentale les in de klas en vormen samen een orkest. Talentjes die zich verder willen ontwikkelen stromen door naar de wijkmuziekschool, de reguliere lessen of talentklassen van de SKVR Muziekschool of naar een amateurvereniging.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) is sinds januari 2009 partner in ‘Ieder Kind een Instrument’. Voor twee scholen in het centrum (van Asch van Wijkschool en Augustinusschool) heeft het RPhO de instrumenten gefinancierd. Musici uit het orkest nemen als inspirator en coach deel in het project. Kinderen uit groep 4 t/m 7 bezoeken ieder jaar een repetitie of kinderconcert van het orkest. Eenmaal per jaar is er in het concertgebouw de Doelen een grote happening rond IKEI, met medewerking van de musici van het RPhO.