Document

Over Orkest in de Klas

Orkest in de Klas is een online platform van initiatiefnemers IKEI (Ieder Kind een Instrument) van SKVR in Rotterdam, MIK (Muziek in de Klas), Gelderland en Stichting Leerorkest. Stichting Leerorkest is beheerder. Op deze website kunnen professionals ervaring en materiaal uitwisselen over muziekprojecten in groepsverband.

www.orkestindeklas.nl heeft ruim 1300 gebruikers in Nederland en België. Daarmee is een online community ontstaan die een voorhoederol vervult als het gaat om het delen van de nieuwste kennis op het gebied van muziek maken in groepsverband. De website is voortgekomen uit het programma "Kinderen maken Muziek", dat in 2011 startte op voorspraak van Koningin Máxima. IKEI, MIK en Leerorkest zijn als ervaringsdeskundigen intensief betrokken bij dit programma en worden hierbij ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds 21.

Op Orkest in de Klas kan iedereen informatie vinden voor instrumentale muziekeducatie in groepsverband op de basisschool. Op deze manier willen we het samen muziek maken in de klas nog makkelijker maken.

Achtergrond en geschiedenis

Informatie en ervaring kosten geld. De drie projecten IKEI, MIK en stichting Leerorkest hebben in de afgelopen jaren veel steun gekregen van verschillende fondsen en bedrijven. Er was belangstelling in de media en bij andere organisaties. In 2011 kregen we zelfs een koninklijk hart onder de riem met het initiatief van prinses Máxima, dat zij op haar verjaardag heeft gelanceerd. Haar project Kinderen Maken Muziek heeft als doel zoveel mogelijk kinderen in Nederland een instrument te leren bespelen.

Het project is een uniek samenwerkingsverband tussen het Oranjefonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie . Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds en vele anderen leveren een financiële bijdrage. IKEI, MIK en Stichting Leerorkest zijn als ervaringsdeskundige betrokken bij Kinderen maken Muziek.
Wij willen voorkomen dat nieuwe projecten opnieuw het wiel moeten uitvinden. Eén van de eerste uitkomsten van het project Kinderen maken Muziek is daarom de lancering van deze kenniswebsite. 

Online community

De site is er op gebouwd om verder te groeien. De partners delen informatie over lessen, over het oprichten van nieuwe initiatieven, bladmuziek, audiomaterialen en andere informatie. Maar ook bezoekers van de site kunnen hun informatie uploaden en delen. Zo ontstaat een online community waarin alles rondom muzieklessen op scholen, in groepsverband gedeeld kan worden.

Doelgroepen

Deze site is interessant voor iedereen met belangstelling voor muziekeducatie. Maar heel in het bijzonder voor de volgende doelgroepen:

Professionals en afnemers:
Uitvoerende docenten schoolorkest
Uitvoerende organisaties en scholen
Leerlingen
Leerkrachten school/scholen

Wie specifieke informatie zoekt over Orkest in de Klas:
Ouders van leerlingen
Potentiële initiatieven
Partners zoals orkesten en conservatoria
Pers

 

Alle rechten voorbehouden