Artikel

Steunbetuiging H.K.H. Prinses Máxima

Website Orkest in de Klas officiëel gelanceerd op 16 maart 2012

H.K.H. Prinses Máxima bij de diplomauitreiking van het Leerorkest

Aan hoeveel kinderen kun je tegelijk aandacht geven als je vioolles geeft? Waar koop je geschikte instrumenten? Hoe kunnen kinderen zo snel mogelijk het plezier van samenspelen ervaren?

Op diverse plekken in het land wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk kinderen een muziekinstrument te leren bespelen. Zo ook door Het Leerorkest, Ieder Kind Een Instrument en Muziek in de Klas. Gezamenlijk hebben zij vele jaren ervaring met instrumentale muziekeducatie binnen basisscholen. Deze drie hebben nu de handen ineen geslagen, om hun kennis op dit gebied te verbreden en voor iedereen beschikbaar te maken. Dit heeft geresulteerd in de website orkestindeklas.nl. Een site voor én door muziekdocenten, leerkrachten en leerlingen, waar kennisdeling over muziekeducatie centraal staat.

H.K.H. Prinses Máxima steunt van harte het initiatief orkestindeklas.nl. De prinses, die mede door Het Leerorkest uit Amsterdam en Ieder Kind Een Instrument uit Rotterdam is geïnspireerd, heeft op haar veertigste verjaardag het landelijke programma ‘Kinderen Maken Muziek’ gelanceerd, dat op dit moment duizenden kinderen bereikt. ‘Kinderen maken muziek’ is een initiatief van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Prinses Máxima is beschermvrouwe van het Oranje Fonds. In een boodschap, gericht aan de deelnemers van deze inspiratiedag, spreekt zij haar steun uit voor het initiatief en nodigt iedereen uit zijn kennis en expertise op het gebied van muziekeducatie met elkaar te delen:

"Op mijn veertigste verjaardag, 17 mei 2011, mocht ik het programma Kinderen Maken Muziek lanceren. Een programma van o.a. het Oranje Fonds en het Fonds Cultuurparticipatie met als doel zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te geven een muziekinstrument te leren spelen en samen muziek te maken. Inspiratie hiervoor had ik onder andere gekregen bij het Leerorkest uit Amsterdam en Ieder Kind een instrument uit Rotterdam.
Inmiddels zijn er 31 nieuwe initiatieven overal in het land die meedoen in het programma Kinderen Maken Muziek. Een paar duizend kinderen extra leren daardoor nu een instrument te bespelen en maken samen muziek. Ik vind het fantastisch dat er ook andere nieuwe initiatieven ontstaan, zoals Orkest in de Klas. Bij Orkest in de Klas gaat het om het delen van kennis die nodig is om muziekeducatie aan groepen, bijvoorbeeld in de klas, mogelijk te maken. Hierdoor ontstaat een schat aan gedeelde kennis die de muzikale beweging die wij allen op gang willen brengen kan ondersteunen en versnellen.
Van harte moedig ik iedereen aan die actief is op dit gebied zijn kennis en expertise ter beschikking te stellen van Orkest in de klas. Op die manier draagt u eraan bij onze droom om alle kinderen toegang te geven tot muziekeducatie te realiseren!
Ik feliciteer de initiatiefnemers van Orkest in de Klas (Het Leerorkest, Muziek in de Klas en Ieder Kind een Instrument) met dit mooie initiatief en wens u allen een heel mooie en vruchtbare inspiratiedag toe!"

Het is de ambitie van Orkest in de Klas nieuwe partners te binden aan dit project, zodat meer en meer knowhow beschikbaar gemaakt kan worden. De initiatiefnemers hebben daarom een inspiratiedag georganiseerd. Op vrijdag 16 maart hopen zij hun enthousiasme voor de levendige uitwisseling van kennis op u over te brengen en te praten over de toekomst van de muziekeducatie. Die dag wordt ook de website orkestindeklas.nl gelanceerd.

Tarik Yousif (presentator, creatief directeur van Creative Urbans en columnist) zal de bezoeker door deze dag begeleiden. Daarnaast geeft Bart van Rosmalen (Associate lector bij ArtEZ en directeur van Connecting Conversations) een lezing over de ‘docent van de toekomst’ en de rol van de social media hierbij. Tevens kan deelgenomen worden aan diverse workshops, om concreet met de ontwikkeling van muziekeducatie aan de slag te gaan. Een inspirerende dag waar partners in de muziekeducatie elkaar ontmoeten en nieuwe verbindingen ontstaan.

Inspiratiedag Orkest in de Klas
16 maart 2012, van 10.00 tot 17.00 uur
In Felix Meritis in Amsterdam

Meer informatie:
www.orkestindeklas.nl
kinderenmakenmuziek.nl
Leerorkest (Amsterdam) - Marco de Souza – 06 46 26 23 73
Ieder Kind een Instrument (Rotterdam) - Heerte Wiersma – 06 47 78 55 91
Muziek in de Klas (Gelderland) - Esther Tobé – 06 10 33 23 96
Kinderen Maken Muziek – Oranje Fonds – 030 65 64 524