Organisatie

Muziek In de Klas (MIK)

Muziek in de Klas is een programma geweest in Gelderland om muziekdocenten te ondersteunen in het lesgeven aan groepen in het basisonderwijs. Muziek in de klas maakte onderdeel uit van het landelijke project Muziek telt! (www.muziektelt.nl), een initiatief van Edu-Art, Muziek Centrum Nederland, Kunstfactor en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Basisscholen, Centra voor de Kunsten, amateurverenigingen en gemeenten werkten binnen MIK samen aan een nieuwe vorm van muziekonderwijs. Een 3-jarig project waarbij minimaal 4000 leerlingen in acht Gelderse gemeenten onder schooltijd een instrument leerden bespelen. MIK heeft ervoor gezorgd dat er op deze manier goede muziekeducatie bereikbaar wordt voor ieder kind.

Om de kracht van muziek bij kinderen volledig te benutten is het (leren) luisteren naar muziek belangrijk, maar vooral ook de ervaring van zelf spelen en samen met anderen musiceren of zingen, op school of daarbuiten, als er maar voldoende mogelijkheden zijn. Voor kinderen die het gewoon leuk vinden en voor kinderen met de droom om hun leven aan muziek te wijden. Kinderen zingen of bespelen een instrument doorgaans alleen als de ouders daarvoor kiezen. Via het onderwijs bereiken we iedereen, zonder financiële drempels.