Document

Klats!

8 inspirerende improvisatiesessies rondom muziek.

Een methode voor de bovenbouw van het primair onderwijs, waarmee leerkrachten op didactisch verantwoorde wijze aan de slag kunnen met improvisatie.

Met de methode Klats! zijn er geen hoge kosten voor een muziekdocent en instrumentarium. De docent hoeft geen ervaring te hebben met muziek of muziekonderwijs. Met 1 exemplaar kunnen meerdere klassen uit de voeten.

Klats! kent een heldere opbouw en zet leerlingen spelenderwijs aan tot zelf improviseren. De sessie-instructies zijn van stap tot stap helder uitgewerkt. Bij het sessieboek is een cd gemaakt met daarop liedjes, alle luister- en muziekvoorbeelden en muzikale begeleidingen. (Kosten: € 39,95 incl. verzendkosten)

Alle informatie is te verkrijgen via www.swingweb.nl of telefonisch +31 (0)72-5615649

Alle rechten voorbehouden