Document

Auteursrecht

Mag ik zomaar muziek plaatsen op deze site?

Je mag niet zomaar muziek kopiëren.

Hoe moet dat dan in de muziekles?

En hoe kun je je muziekstukken delen op deze site?

Zodra iemand een noot op papier zet, is hier automatisch de auteurswet op van
toepassing. Dit betekent dat deze muziek niet zomaar mag worden gekopieerd,
bewerkt of zelfs uitgevoerd. Veel componisten schrijven zich in bij
BUMA/STEMRA die vergoedingen innen voor het gebruik van deze werken.
Alhoewel het uitvoeren van muziek tijdens de lessen op school valt onder een
uitzondering in de auteurswet, is het toch slim om iets te regelen over de rechten
van de muziekstukken, zodat de muziek ook vrijelijk gekopieerd en bewerkt mag
worden en ook buiten school gespeeld mag worden. Een oplossing hiervoor zijn
de licenties van Creative Commons, deze geven het gebruik van de werken onder
voorwaarden vrij.

Een muziekdocent kan bijvoorbeeld een licentie CC BY NC tekenen, wat inhoudt
dat zijn werk vrijelijk gebruikt mag worden, mits zijn naam vermeld wordt en
het werk niet-­‐commercieel gebruikt wordt. Ook componisten en arrangeurs die
zijn aangesloten bij BUMA/STEMRA kunnen gebruik maken van de Creative
Commons licenties, als ze zich inschrijven voor de pilot.
(zie http://www.creativecommons.nl en
http://www.creativecommons.nl/activiteiten/bumapilot voor meer informatie).
Dit werkt echter alleen als de muziekdocent (of componist/arrangeur) eigenaar
is van het auteursrecht, dus niet als hij een arrangement maakt van een ander
werk waarop auteursrecht berust. In dat geval moet de oorspronkelijke auteur
worden benaderd en om toestemming worden gevraagd.

 

Bestaat er twijfel of je de muziek mag publiceren, neem dan contact op met

info@orkestindeklas.nl